نعمت های خود را بشمارید ، نه مشکلات. - ناشناس

نعمت های خود را بشمارید ، نه مشکلات. - ناشناس

سفید

در زندگی، نگرش بسیار مهم است. این چشم انداز و اقدامات ماست که شخصیت را تعریف می کند. نگرش ما باید به گونه ای باشد که به ما و دیگران اطرافمان کمک کند تا پیشرفت و پیشرفت کنند. ما باید در زندگی با امید و مثبت نگاه کنیم.

ما باید از توانایی های خود به بهترین حد ممکن استفاده کنیم تا بتوانیم از زندگی گرانبهایی که به ما داده شده رشد و قدردانی کنیم. همه ما سهم خود را از مبارزات داریم ، اما مهم این است که هرگز اجازه ندهیم این مسئله ما را دچار مشکل کند. در چنین مواقعی ، اگر نعمتهای خود را بشماریم ، بسیار کمک می کند.

وقتی شکست یا مشکلی به ما رسید ، ما قادر به دیدن چیزی جز مشکلات نیستیم. بلکه بسیار حیاتی است ، به ویژه در چنین سناریوها ، باید به همه چیزها و افرادی که به آنها برکت داده شده توجه کنیم. اینها به ما شادی و قدرت می دهند تا با مشکلاتمان روبرو باشیم.

این قدرت را به ما می دهد تا با مشکلات خود مبارزه کنیم ، زیرا می دانیم که چیزهای زیادی وجود دارد که ارزش جنگیدن برای آنها وجود دارد. نعمت هایی در زندگی ما وجود دارد که باید از آنها سپاسگزار باشیم. این به ما امید می دهد ، با مشکلاتمان مبارزه می کنیم و حرکت می کنیم.

حامیان

ما باید درسهای خود را از مشکلات خود بیاموزیم ، اما نباید غم و اندوه و ترسی را که مدت ها با آن همراه بود ، ادامه دهیم. البته ساده تر از آنچه گفته شده است. اما اگر خود را با مثبت احاطه کردید می توانید حرکت کنید. اگر خودتان را به انجام کاری که دوست دارید بپردازید می توانید حرکت کنید. در تمام اینها ، به یاد داشته باشید فروتن و سپاسگزار باشید برای همه چیزهایی که دارید

شما همچنین دوست خواهید