عشق همان چیزی نیست که شما می گویید. عشق همان کاری است که شما انجام می دهید. - ناشناس

عشق همان چیزی نیست که شما می گویید. عشق همان کاری است که شما انجام می دهید. - ناشناس

سفید

عشق یکی از جادویی ترین احساساتی است که بشریت تاکنون تجربه کرده است. محتویات عاشق تمام عناصر مورد نیاز برای بهبودی شخصی درونی است. عشق واقعی و بی طرف نه تنها نعمت بلکه هدیه ای ابدی از بهشت ​​است.

عشق واقعی باید پرورش یابد و زمان رشد و گسترش داده می شود. عشق واقعی را نمی توان مطابق انتخاب ما لکه دار یا هیپنوتیزم کرد. عشق واقعی در واقع در اعمال ما پنهان است. افرادی که واقعاً مراقب همدیگر هستند نیز باید سعی کنند یکدیگر را کاملاً درک کنند.

این نه تنها یک پیوند مؤثر را پیموده بلکه به ما در شناخت خوب یکدیگر کمک می کند. عشق بی قید و شرط اگر در شکل واقعی خود تجربه شود ، یکی از با ارزش ترین چیزهایی است که می توان در طول زندگی خود تجربه کرد.

هیچ ثروتی از این دنیا نمی تواند عشق بی طرف و بی قید و شرط بخرد. عشق واقعی حتی در کوچکترین کارهایی که شخص برای شخصی که از او مراقبت می کند پنهان است. این می تواند عزیز شما را برای خرید یک بار در آخر هفته یا فقط خرید برخی از گل های او عزیزان به شما بخورد.

حامیان

اگر به اهمیت مادی گرایانه این موارد توجه کنیم ، می فهمیم که اینها فقط کوچک و بی اهمیت هستند. در حالی که اگر به این موضوع عمیقاً توجه کنید و عواطف را تحلیل کنید ، می توانیم درک کنیم که این اعمال کوچک در واقع مهمترین آنها هستند.

اغلب ، ما در مورد بسیاری از وعده ها می شنویم و می گوییم وقتی از کسی می خواهیم عشق خود را به ما ابراز کند. اگر با دقت رعایت کنیم متوجه می شویم افرادی که در واقع ما را دوست دارند کمتر می گویند و بیشتر برای زندگی راحت ما انجام می دهند. این فقط بی ارزش است احساسات از یک قلب واقعی و واقعی در واقع یک معالجه است.

نمونه کامل این مادران ما است. مادران ما همیشه در کنار ما ایستاده اند و بدون گفتن یک کلمه در همه چیز به ما کمک می کنند. عشق باید درمورد اقدامات قابل مشاهده باشد و نه فقط کلمات عشق را می توان فقط با اقدامات اندک ما توضیح داد که آن را به صورت واقعی نشان می دهند.

حامیان
شما همچنین دوست خواهید