سکوت بهتر از درام غیر ضروری است. - ناشناس

سکوت بهتر از درام غیر ضروری است. - ناشناس

سفید

تجربیات مختلف ما را به گونه ای دیگر تحریک می کند. اما همه ما باید یاد بگیریم که به درستی در موقعیت های مختلف واکنش مناسب نشان دهیم تا اینگونه واکنش نشان دهیم واکنش های ما معنی دار است و هیچ تأثیر منفی بر کسی ایجاد نکند.

بعضی اوقات ، ما خیلی واکنشی نشان می دهیم که واکنش نشان دهیم ، و گنگ می شویم. اما در بعضی مواقع ، احساس می كنیم كه نظر قوی داریم و باید آن را ابراز كنیم اما همیشه ابتدا به عواقب آن فکر كنیم. این عواقب ممکن است فقط برای شما صدق نکند بلکه ممکن است بر شخص دیگری نیز تأثیر بگذارد.

همیشه نتیجه این واکنش ها را در مقایسه با اینکه ابراز عقیده خود می کنید ، بسنجید. البته ، در برابر هر گونه تخلف ایستادگی کنید ، اما همیشه قبل از واکنش ، وضعیت را قضاوت کنید. واکنش شما نباید بر دیگران تأثیر منفی بگذارد.

به یاد داشته باشید که همیشه بهتر است از سکوت کردن درام غیرضروری خودداری کنید. ممکن است زمان ها و مناسبت های مناسب تری وجود داشته باشد که بتواند وضعیت را برطرف کند. بنابراین ، مهم است که ما بتوانیم اوضاع را قضاوت کنیم و بر همین اساس واکنش نشان دهیم.

حامیان

بعضی اوقات عدم حفظ سکوت شما را به درامی غیرمنتظره ای می کند که حتی نمی خواسته اید. بنابراین ، وقتی وضعیتی را دیدید که نظرات متناقض مختلفی وجود داشته باشد و نظر شما فوراً تغییر مهمی را به همراه نیاورد ، ساکت باشید.

سکوت کردن به معنای این نیست که شما از آنچه باید انجام دهید دور می شوید. سکوت کنید زیرا دو صد گفته چون نیم کردار نسیت.

کارهای لازم را انجام دهید که معنی دار باشد و تأثیر و تأثیر مثبتی در پرداختن به مسئله مورد نظر داشته باشد. این مثمر ثمرترین روش برای رسیدگی به یک وضعیت است و در بندر بی معنا قرار نمی گیرد.

حامیان
شما همچنین دوست خواهید