به خودت اعتماد کن. شما بیشتر از آنچه فکر می کنید می دانید. - دکتر بنیامین اسپاک

به خودت اعتماد کن. شما بیشتر از آنچه فکر می کنید می دانید. - دکتر بنیامین اسپاک

سفید

خیلی وقت ها ، ما در مورد پتانسیل های خودمان اطمینان نداریم. ما تمایل داریم که در این معضل باقی بمانیم که آیا قادر خواهیم بود چیزهایی را در مکانهای مناسب آنها قرار دهیم یا خیر. این چیزی مسخره تر است.

این تنها زمانی اتفاق می افتد که ما از توانایی های خود و عدم اعتماد به نفس در درون خود آگاه باشیم. مهم است که به خودمان اعتماد کنیم ، تنها در این صورت ما در زندگی خود بهتر عمل خواهیم کرد. اعتماد به نفس یکی از مهمترین کارهایی است که بیشتر ما تمایل به فاقد آن داریم.

ما اغلب به این نتیجه می رسیم که به دیگران اعتماد کنیم بیش از آنچه برای خودمان داریم. زندگی آسان نیست و اشتباه کردن اشکالی ندارد ، اما در عین حال ، باید بتوانیم آن اشتباهات را بپذیریم و از آنها درس بگیریم و به این ترتیب اعتماد به نفس کسب می کنیم. همین امر برای اعتماد نیز پیش می رود.

به خود اعتماد کنید و بتوانید از پتانسیل های خود مطلع شوید. شما ممکن است ظرفیت خود را فقط به این دلیل که خود را تا این لحظه که واقعاً از آن آگاه هستید ، قرار نداده اید ، بدانید.

حامیان

شما هرگز در مورد آن نخواهید فهمید و تا زمانی که خود را به این حد نرسانده اید. هنگامی که شما در مورد قابلیت های خود مطلع شوید ، درک این مسئله را برای شما آسان تر می کند که در واقع تا چه اندازه می توانستید بروید!

لحظه ای که اعتماد به نفس خود را شروع می کنیداعتماد به نفس خود را به دست می آورید. کارها ممکن است مدتی طول بکشد ، اما فقط وقتی می خواهید که اتفاقاتی رخ دهد ، اتفاق می افتد! بنابراین ، رشد کنید که اعتماد به نفس و اعتماد به نفس سرانجام شما را دنبال کند.