من ملزم به پیروزی نیستم ، ملزم به درست بودن هستم. من ملزم نیستم که موفق شوم ، اما ملزم هستم تا به آن نوری که دارم ، زندگی کنم. - آبراهام لینکولن
ادامه مطلب

من ملزم به پیروزی نیستم ، ملزم به درست بودن هستم. من ملزم نیستم که موفق شوم ، اما ملزم هستم تا به آن نوری که دارم ، زندگی کنم. - آبراهام لینکولن

زندگی مجموعه ای از داستانهای موفقیت است که با چندین مورد از شکست همراه است. اشکالی ندارد که دوباره از دست بدهید ...