هر اتفاقی دلیلی دارد. مردم تغییر می کنند ، بنابراین شما می توانید یاد بگیرید که رها شوید ، همه چیز پیش می رود ، بنابراین می توانید هنگام درست بودن از آنها قدردانی کنید. - مرلین مونرو
ادامه مطلب

هر اتفاقی دلیلی دارد. مردم تغییر می کنند ، بنابراین شما می توانید یاد بگیرید که رها شوید ، همه چیز پیش می رود ، بنابراین می توانید هنگام درست بودن از آنها قدردانی کنید. - مرلین مونرو

باور دارم هر اتفاقی دلیلی دارد. مردم تغییر می کنند تا بتوانید یاد بگیرید که رها شوید ، ...
اگر احساس می کنید همه چیز را گم می کنید ، به یاد داشته باشید که درختان هر ساله برگ های خود را از دست می دهند و هنوز هم بلند ایستاده اند و منتظر روزهای بهتر هستند. - ناشناس
ادامه مطلب

اگر احساس می کنید همه چیز را گم می کنید ، به یاد داشته باشید که درختان هر ساله برگ های خود را از دست می دهند و هنوز هم بلند ایستاده اند و منتظر روزهای بهتر هستند. - ناشناس

صبر یک عامل بسیار مهم در زندگی است. صبور و پایدار در واقع کیفیت زندگی ما را تعیین می کند. مردم…
گاهی اوقات بهترین کاری که می توانید انجام دهید این نیست که فکر کنید ، جای تعجب نیست ، تصور نکنید ، وسواس نیست. فقط نفس بکشید و ایمان داشته باشید که همه چیز بهترین نتیجه را خواهد گرفت. - ناشناس
ادامه مطلب

گاهی اوقات بهترین کاری که می توانید انجام دهید این نیست که فکر کنید ، جای تعجب نیست ، تصور نکنید ، وسواس نیست. فقط نفس بکشید و ایمان داشته باشید که همه چیز بهترین نتیجه را خواهد گرفت. - ناشناس

گاهی اوقات بهترین کاری که می توانید انجام دهید این نیست که فکر کنید ، جای تعجب نیست ، تصور نکنید ، وسواس نیست. فقط نفس بکش…